INREGISTRAREA UNEI SOCIETATI DE INVESTITII IN CIPRU

SOCIETATEA DE INVESTITII IN CIPRU(CIF)

>CYPRUS INVESTMENT FIRM (CIF) REGISTRATION

Oxford, prin echipa specializată, cu o experiență îndelungată în sectorul financiar, vă poate ajuta în procesul de înregistrare a Societatii de Investitii în Cipru (CIF), în cel mai scurt timp de la depunerea cererii la autoritățile competente din Cipru (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC).

Trimite o solicitare

 

SOCIETATEA DE INVESTITII IN CIPRU (CIF)

Oxford Management va poate ajuta să obțineți licența pentru Societatea de Investiții în Cipru, prin asigurarea următoarelor servicii:

 • Recomandări cu privire la întocmirea cererii pentru obtinerea unei licente corespunzătoare serviciilor financiare oferite;
 • Asistentă în intocmirea și administrarea cererii pentru autorizare CIF, precum și în deschiderea contului bancar;
 • Proiectarea și implementarea unei structuri organizate personalizat pentru compania dumneavoastră, precum și întocmirea planului de afaceri, a rapoartelor de audit și a unei proceduri de functionare internă;
 • Intocmirea regulamentului de ordine interioară, care se axează pe mecanisme de control corecte și externalizare sau asistentă în funcțiile secundare, inclusiv auditare internă și operatiuni contabile.
 • Obținerea licenței de la CySEC, pentru asigurarea serviciilor de investiții dorite;
 • Extinderea licenței în tările UE si din afara UE.

Serviciile de investiții si activitătile reglementate prin Legea Pietelor din 2007 – Legea 144 (I) / 2007, care pun în aplicare dispozițiile Directivei, privind Instrumentele Financiare de Piată, transformă Ciprul intr-una dintre jurisdicțiile ideale pentru stabilirea sediului permanent al societatii dumneavoastră de investiții în timp ce potențialilor investitori li se oferă un pașaport unic, pentru a furniza servicii de investiții, în cadrul Uniunii Europene.

Cipru menține cea mai scăzută cotă a impozitului pe profit din Europa si detine o infrastructură extrem de sofisticată și dezvoltată pentru a servi necesitătilor industriei de servicii financiare, la cele mai inalte standarde.

Impreună am alcatuit un raport tehnic subliniind principalele caracteristici legislative și unele din cerințele necesare pentru a infiinta o Societate de Investiții în Cipru.

Oxford vă oferă consultantă specializată în autorizarea și înregistrarea Societatii de Investiții în Cipru, și în întocmirea dosarului în vederea aplicării, în conformitate cu cerințele de reglementare actuale. Mai mult decât atât, putem oferi numirea de directori executivi și non-executivi, precum si personal pentru a vă oferi suport contabil, legal și de auditare pentru societatea dumneavoastră de investiții.

 

CRITERII DE APLICARE IN VEDEREA INREGISTRARII CU SUCCES A SOCIETATILOR DE INVESTITII IN CIPRU

Principalele criterii care trebuie să fie îndeplinite în vederea acordării autorizatiei de către Comisie sunt:

 • Existența unui capital minim cerut de lege.
 • Minim doi directori cu experiență și de încredere, astfel încât principiul patru ochi să fie îndeplinit. Unu dintre cei doi directori trebuie să fie angajat de companie cu normă întreagă și să locuiască în Cipru. Cei doi directori trebuie să fie disponibili si să se prezinte înaintea Comisiei, în baza unei notificări prealabile.
 • “Persoanele experimentate și de încredere” care urmează să fie numite în calitate de Directori ai CIF nu sunt definite prin Lege.
 • Detinerea certificatelor de competență profesională relevante eliberate de Ministerul de Finanțe al Republicii Cipru.
 • Resurse tehnice și financiare corespunzatoare
 • Sisteme de IT și mecanisme de control intern corespunzătoare.
 • Structuri și mecanisme adecvate, cu scopul de a garanta protecția activelor investitorilor și de a elimina orice conflict de interese, care poate să apară între companie sau personal și interesele clienților.
 

PROCEDURA PENTRU ACORDAREA AUTORIZATIEI CIF

În scopul obtinerii licentei, partea interesată trebuie să depună o cerere la CYSEC.

Principalele documente care se vor atasa la cerere sunt:

 • Plan de afaceri cu descrierea operațiunilor și previziunile pentru primii doi ani;
 • Proiect de Constituire și Articolele de Asociere;
 • Planul structurii organizaționale a companiei, inclusiv numele a două persoane cu experiență, astfel încât principiul „patru ochi” să fie îndeplinit;
 • Un manual de operațiuni care conține proceduri interne pentru serviciile care urmează să fie furnizate, proceduri care se referă la prevenirea spălării banilor, descrierea sistemului IT și infrastructura companiei etc.;
 • Cazier judiciar, certificate care atestă faptul că nu se află în stare de faliment, CV-uri pentru toți membrii Consiliului de Administrație, directori și acționari cu participație de 10% sau mai mult;
 • Chestionare completate pentru cele de mai sus;
 • O confirmare a faptului că solicitantul posedă sau va poseda capitalul necesar, ca si capital inițial, și că se angajează să-l blocheze într-un cont bancar deținut de către o instituție de credit sau instituții din cadrul statului membru, atunci când și în cazul în care, Comisia solicită acest lucru.
 

In termen de șase luni, de la depunerea cererii pentru acordarea unei autorizații CIF, comisia trebuie să decidă si să informeaze solicitantul privind acordarea autorizației sau respingerea cererii.

În această perioadă de șase luni, Comisia poate solicita informații sau clarificări suplimentare cu privire la cererea depusă.

Pentru ca o companie să ofere Servicii de Investiții în Cipru, aceasta trebuie să depună o cerere la CYSEC, în vederea obtinerii licentei pentru următoarele servicii.

SERVICII DE INVESTII

 • Receptia și transmiterea cererilor de investitii financiare asa cum sunt definite în Lege, în numele investitorilor;
 • Executarea cererilor altele decat conturile proprii;
 • Subscrierea emiterii de instrumente financiare, asa cum sunt definite în lege;
 • Administrarea portofoliilor de investiții în conformitate cu mandatele acordate de către investitorii portofoliilor, inclusiv instrumentele financiare;
 • Recomandari referitoare la investiții;
 • Functionarea instrumentelor financiare legate de conturile proprii.

ALTE SERVICII

 • Mentinerea în sigurantă și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și serviciile conexe, cum ar fi gestionarea numerarului/garanțiilor;
 • Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia să efectueze o tranzactie cu unul sau mai multe instrumente financiare;
 • Servicii de schimb valutar, în cazul în care acestea se referă la prestarea de servicii de investiții. Aceste servicii permit companiilor să facă schimb de valută străină la prețurile spot;
 • Servicii legate de subscriere.

INSTRUMENTELE FINANCIARE INCLUD URMATOARELE

 • Instrumente ale pieței monetare și de instrumente transferabile;
 • Unități în schemele de investitii colective;
 • Contracte de tip option, futures, swap si forward si contracte derivate de marfă, care trebuie decontate în numerar sau pot fi decontate în numerar, la cererea uneia dintre părți sau care pot fi decontate fizic, cu condiția ca ele să fie tranzacționate pe o piață reglementată și/sau o platforma de trading (nu în scopuri comerciale);
 • Rata dobânzii, echitati și swap-uri valutare;
 

Opțiuni pentru transmiterea viitoare sau obținerea oricărui instrument financiar, în special valută și opțiuni pe rata dobânzii, precum și instrumente echivalente, regularizate în numerar.

 

Pentru mai multe informatii privind Firmele de Investitii vă rugăm să descărcati  FACT SHEET Nr.15, Firmele de Investitii in Cipru (CIF)”.