FORMAREA UNEI COMPANII IN SINGAPORE

INFIINTEAZA NOUA TA COMPANIE IN SINGAPORE

PROMISIUNEA NOASTRĂ

 • Predarea companiei dumneavoastră din Singapore în 1-2 zile
 • Deschiderea unui cont bancar cu e-banking și card de credit
 • Asigurarea optimizării fiscale
 • Raport bun calitate-preț, fără costuri ascunse
 • Confidențialitate deplină
 • Servicii prompte, profesionale și personale în orice moment
Înregistrați-vă compania
 

Singapore devine un centru de afaceri din ce în ce mai avantajos. Acesta se bucură de o infrastructură de afaceri excelentă, de stabilitate politică și relații economice strânse, cu numeroase tări importante ale lumii. Acum este momentul pentru antreprenori din întreaga lume să aleagă Singapore.

Deoarece de la 1 ianuarie 2013, Singapore a implementat un nou sistem de impozit pe profit (sistem fix de impozitare a profitului), actionarii companiei din Singapore nu vor plăti impozit de două ori. Astfel, impozitul plătit de companie pe profitul impozabil este final și orice dividende plătite acționarilor companiei vor fi scutite de impozit.

Pentru a înființa o companie și pentru a începe activitatea comercială în Singapore, aceasta trebuie să fie înmatriculată în cadrul Biroului de Reglementare Juridica si Contabila din Singapore. Cele mai multe companii din Singapore sunt înregistrate sub forma de companii private cu răspundere limitată. O companie cu răspundere limitată, privată, în Singapore este o entitate juridică separată, iar acționarii nu sunt responsabili pentru datoriile societății, care depăsesc valoarea capitalului social subscris (de aici termenul de răspundere limitată).

AVANTAJE CHEIE

Incorporarea Companiei în Singapore și avantajele sale

 • Companiile din Singapore sunt impozitate la o cota mai mică decât cota de impozitare a venitului personal. Pentru a încuraja mediul de afaceri local, Guvernul din Singapore a confirmat scutirea totală de impozite pentru companiile nou înființate;
 • Zero impozit (0%) pentru companiile noi încorporate în Singapore în conditiile unui profit anual de până la 100k $ în primii trei ani.
 • Toate companiile se bucură de 8,5% impozit pe profit, pentru profituri de până la 300K $, iar peste această sumă se aplică o cotă de impozitare de 17%;
 • Nu există impozit pe dividende sau pe câștiguri de capital în Singapore;
 • Sistemul de impozitare în Singapore este bine pus la punct și stabil;
 • Nu există restricții pentru străinii care detin calitatea de acționari sau de directori ai unei companii din Singapore;
 • Sunt necesari minim un director și minim un acționar;
 • Se aplică principiul de impozitare teritorială, asadar profiturile obtinute din activitate comercială desfasurată în afara tării sunt scutite de la plata impozitului pe profit, cu conditia repatrierii sale în Singapore;
 • Singapore acordă credite fiscale pentru impozitele plătite în străinătate, cu conditia existentei unei conventii de evitare a dublei impuneri; Singapore dispune de o retea de peste 60 de conventii de evitare a dublei impuneri incheiate și semnate.
 

FISCALITATEA IN SINGAPORE

Există o serie de motive pentru care investitorii aleg Singapore, pentru a efectua diferite operațiuni. Unul dintre cele mai importante motive pentru care Singapore este o jurisdictie atractivă se datorează facilitătii în incorporare si functionare ulterioară. Regimul de impozitare în Singapore este avantajos, atat în ceea ce priveste profitul la nivel de companie, cât si venitul la nivel personal, prin scutirile oferite, precum si prin absenta oricarui impozit pe câștigurile de capital, si prin posibilitatea utilizării sistemului de impozitare cu un singur nivel și a numărului impresionant de conventii de evitare a dublei impuneri.

Companiile din Singapore beneficiază de scutiri fiscale foarte atractive și avantajoase. Compania dumneavoastră va plăti aproximativ 8,5% pentru primii 300.000$ profit anual și pentru ce depaseste această sumă, o rată de 17%. Nu există impozit pentru câștiguri de capital sau impozite la sursă, pentru companiile din Singapore. Avantaje fiscale excelente și reputatia companiilor din Singapore sunt motivele cheie pentru care antreprenorii din toată lumea preferă această jurisdictie.

 

VENIT COTA DE IMPOZITARE
Profit de până la 100.000 SGD cota impozitare

0%

Profit de până la 300.000 SGD

8.5%

Profit de până la 300.000

17%

Câștigurile de capital incasate

0%

Distribuirea de dividende la actionari cota de impozitare

0%

Veniturile de origine străină nerepartiate cota de impozitare

0%

Veniturile de origine străină repatriate

0-17% funcție de anumite conditii

Avantajele fiscale speciale enumerate mai jos, vor asigura mentinerea obligatiei fiscale la nivel redus.

 • 0% impozit pe profitul impozabil sub 100.000 $: In primii trei ani de la încorporarea companiei cota de impozitare a profitului este de 0%, atâta timp cât compania îndeplinește criteriile specifice, si anume: este înmatriculată în Singapore, plăteste o taxă de rezidentă în Singapore, nu are mai mult de 20 de acționari, cel puțin un acționar este o persoană fizică si deține cel puțin 10% din acțiuni;
 • impozit de 8,5% pe profitul impozabil ce nu depășește 300.000 $S. Fiecare societate din Singapore va avea o scutire partială de la impozit, cu un coeficient de pană la 8,5% cota de impozitare pe profitul impozabil, în valoare de pană la 300.000 $. Orice profit impozabil care depășește 300.000 $, se va impoza cu 17%

Depunerea declaratiilor de venit în primii 3 ani

Valoarea profitului impozabil($S) Cota de impozitare (%)
>0 – 100,000 >0%
>100,001 – 300,000 >8.5%
>300,001 – 2,000,000 >17%

Depunerea declaratiilor de venit dupa primii 3 ani

Valoarea profitului impozabil($S) Cota de impozitare (%)
>0 – 300,000 >8.5%
>300,001 – 2,000,000 >17%

Mai jos veți găsi scutirile de impozit la modul general și avantajele disponibile pentru companiile rezidente în Singapore. După aplicarea acestora, cota de impozit pe profit pentru companiile mai mici va fi mult redusă.

Nu se va aplica impozit pe profitul impozabil de 100.000$S. Va exista 0% impozit pentru companiile care genereaza profit impozabil de pana 100.000$ pentru primii trei ani, atât timp cât acestea îndeplinesc următoarele condiții:

 • Sunt înmatriculate în Singapore;
 • Platesc o taxă de rezidentă în Singapore;
 • nu au mai mult de 20 de acționari, și cel puțin unul este o persoană fizică care deține peste 10% din acțiuni;
 • Profitul impozabil de până la 300.000 $ se impozitează cu 8,5%: Companiile rezidente în Singapore vor beneficia de o scutire de la impozit parțială, care este egală cu 8,5% pe un venit impozabil de pană la 300.000$ pe an. Pentru valoarea care depășește 300.000 $, se va percepe cota normală de impozitare pe profit de 17%.

Impozitul pe venitul străin al companiilor din Singapore: Scutirea totală de impozite se acordă la prima 100.000 $, venit taxabil pentru companiile nou înfiintate pentru primii trei ani consecutivi;

Impozit pe profit: Rata impozitului pe profit în Singapore este de 17%;

Impozitul pe venit: Principiile de impozitare teritoriale din Singapore, stabilesc că numai veniturile rezultate din activitatea desfasurată, pe teritoriul tării, intră în sfera de aplicare. Orice venituri care provin din activitati externe sau care au fost repatriate în Singapore sunt impozabile. Este necesară o aprobare prealabilă din partea autoritătilor fiscale din Singapore, înainte ca veniturile să fie declarate ca fiind de sursă externă și să fie scutite fiscal.

Diferențe de impozitare între veniturile provenite din alte surse: Venitul care este considerat a fi provenit de la o sursă externă nu este impozabil, atâta timp cât acesta nu este platit în Singapore. Acest venit nu este clasificat ca fiind venit intern, dacă:

 • Există un contract încheiat în afara Singapore;
 • Serviciile sunt prestate în afara tării;
 • Capitalul este angajat în afara tării;
 • Titlul bunurilor este trecut în afara tării;
 • Incasarea veniturilor se realizează în afara tării;
 • Plata cheltuielilor acumulate din furnizarea de servicii sau din livrarea produselor este finalizată în afara teritoriului Singaporez;
 • Locul unde mărfurile sunt depozitate și păstrate se află în afara tării

Impozitului pe câstigul de capital sau CGT: Nu există în prezent niciun impozit pe câștigul de capital în Singapore;
Taxa de timbru: Tranzacțiile cu titluri de valoare sunt supuse la 0,2% taxa de timbru. Scutirea de taxa de timbru este stabilită în prezent, pentru contractele de împrumuturi offshore, precum și pentru alte tipuri de documente;

Dobânda: Dobânzile încasate vor fi incluse în calcului impozitului pe profit. Nu există tratament fiscal distinct pentru venituri provenite de la o sursă straină sau din Singapore. Orice dobândă care este plătită din afara teritoriului Singaporez, către residenti, se supune unui impozit reținut la sursă de 15%, exceptand cazurile reglementate, în conformitate cu Tratatul de evitare a dublei impuneri.

Redeventețe: Redeventele încasate vor fi incluse în calcului impozitului pe profit.

Orice tip de redeventă provenită de la o sursă straină este scutită de impozitul pe profit, cu exceptia cazului în care venitul tip redeventă este remis în Singapore. Redeventa care s-a plătit nerezidenților din Singapore, se va impozita cu 15%, exceptând cazurile reglementate în conformitate cu Tratatul de evitare a dublei impuneri.

Dividende: Dividendele încasate vor fi incluse în calculul impozitului pe profit.
Atâta timp cât conducerea și top managementul unei companii se află în Singapore, compania este considerată a fi rezidentă. Sintagma “control si management” nu reprezintă o definitie dată în mod special de specialisti, dar este general acceptată, pentru faptul că se referă la deciziile luate la nivelul Consiliului de Administrație, comparativ cu deciziile aferente activitătii uzuale a companiei.

De cele mai multe o companie este considerată a fi nerezidentă în Singapore atâta timp cât directorii gestionează și controlează companiile în afara tării, iar consiliul de administrație este convocat într-o locație din afara Singapore. Această regulă se aplică chiar dacă operatiunile din rutina zilnică a companiei se desfășoară în Singapore. Rezidenta companiilor se poate modifica de la un an la altul în funcție de circumstanțe. O filială din Singapore a unei companii străine de obicei nu este tratată la fel ca una rezidentă în Singapore, deoarece controlul si administrarea acesteia se face de către compania din afara Singapore.

Pentru companiile rezidente, baza de impozitare este de obicei aceeasi, exceptand cazul când anumite beneficii sunt disponibile pentru companiile rezidente. Acestea vor include:

Compania rezidentă in Singapore este eligibilă pentru schema de scutire de la impozitul pe profit, care este disponibilă pentru noile companii;
Compania rezidentă in Singapore poate profita de scutirea impozitului pe profit, pe dividende de origine străină, pe profiturile filialelor din străinătate, precum și pe veniturile din servicii de origine străină, conform sectiunii 13(8) din Legea Impozitului pe Profit.

Depunerea declarației anuale: Fiecare companie privată din Singapore este obligata să depună o declarație anuală la ACRA care să prevadă toate informațiile referitoare la companie precum și rapoartele contabile financiare.

Depunerea declaratiilor privind Impozitul pe profit: data limită pentru această depunere este 31 octombrie.

Audit: Companiile care au o cifră de afaceri anuală mai mare de 5 milioane $ trebuie să depună situatiile financiare anuale auditate, audit care trebuie facut de către un contabil calificat din Singapore. Companiile scutite nu au obligatia de a fi auditate, iar situatiile financiare anuale pot fi depuse neauditate. Pentru a se califica trebuie ca: numărul actionarilor nu trebuie să fie mare de 20, este de preferat ca membrii companiei să fie persoane fizice, iar cifra de afaceri anuală nu trebuie să depasească 5 milioane de dolari.

 

CARACTERISTICI LEGALE ALE UNEI COMPANII DIN SINGAPORE

NUMELE COMPANIEI

Numele trebuie să fie aprobat de către autoritatea care se ocupă de formarea companiei in Singapore, înainte de a putea fi folosit.

DIRECTORI

Este necesară numirea a cel putin unui director, persoană fizică, care trebuie să fie rezident in Singapore (el poate fi: cetățean singaporez, Rezident permanent sau Detinator a unui permis de munca/permis de intrare / de trecere).

SECRETARUL COMPANIEI

E necesară numirea unui secretar al companiei. Trebuie punctat faptul că dacă compania are un singur director/actionar, aceeași persoană nu poate detine si calitatea de secretar al companiei. Secretarul companiei trebuie să fie o persoană fizică care are reședința în mod curent în Singapore.

ACȚIONAR

Minim un actionar si cel mult 50 de actionari. Directorul si actionarul pot fi aceeasi persoană sau persoane diferite. Actionarul poate fi o persoană fizică sau juridică. Se permite un actionariat 100% local sau străin.

SEDIU SOCIAL

Sediul social trebuie să fie o adresă fizică (poate fi o adresă rezidențială sau comercială), și nu poate fi o căsuță poștală.

CAPITALUL VARSAT

Capitalul social minim vărsat este de doar 1$. Capitalul varsat (cu alte cuvinte, capitalul social) poate să crească în orice moment, după formarea companiei în Singapore. Nu există niciun concept de capital autorizat, pentru companiile din Singapore.

CONFIDENȚIALITATE

Anonimatul precum și confidentialitatea au o mare importanță. Nu se divulgă numele proprietarului beneficiar către nicio autoritate.