ÎNFIINȚAREA UNEI COMPANII ÎN IVB

COMPANIE OFFSHORE ÎN BVI (BVI IBC)

PROMISIUNEA NOASTRA

 • Predarea companiei offshore din BVI în aceeași zi
 • Deschiderea unui cont bancar cu e-banking și card de credit
 • Asigurarea optimizării fiscale
 • Raport bun calitate-preț, fără costuri ascunse
 • Confidențialitate deplină
 • Servicii prompte, profesionale și personale în orice moment
Înregistrați-vă compania

 

ÎNFIINȚAREA UNEI COMPANII ÎN IVB

Oxford are o listă de Companii Offshore BVI deja făcute și care vă pot fi furnizate la cerere și vă poate asista în procesul de înregistrare a companiei dumneavoastră, în BVI și de deschidere imediată a unui cont bancar. Vă pot fi furnizate și servicii conexe.

BVI IBC sau Companie Internațională BVI este o entitate business discretă, scutită de impozite, ideală pentru multe situații, care desfășoară activități internaționale, permite o structură organizatorică mai puțin severă, are mai puține cerințe în ceea ce privește ținerea de evidențe și raportare, și de asemenea oferă mult mai multă confidențialitate. BVI IBC sau Compania Internațională BVI este același lucru cu ”compania offshore”.

Încă de la introducerea Ordonanței BVI IBC, sau Ordonanța priind Companiile Internaționale din Insulele Virgine Britanice din anul 1984, BVI IBC a devenit o oportunitate ideală de investiție offshore. În prezent, există mai mult de 550.000 de înmatriculări, precum și peste 5.000 de companii noi care sunt înregistrate în fiecare lună. Acest lucru face ca IVB să fie una dintre cele mai predominante jurisdicții offshore.

 

PRINCIPALELE BENEFICII ALE IVB

În continuare sunt câteva dintre beneficiile companiilor din BVI:

 • Întreținere și înmatriculare rentabile;
 • Jurisdicție sigură și stabilă;
 • Metodă temeinic înțeleasă și respectată de întreținere financiară în cadrul comunității business;
 • Înmatriculare și cerințe de administrare simpliste;
 • Nu există cerință de număr minim de acțiuni;
 • Nivel înalt de confidențialitate pentru acționari;
 • Este nevoie doar de un singur acționar și un singur administrator, nefiind nevoie ca aceștia să fie rezidenți;
 • Absența adunărilor anuale obligatorii;
 • Administratorii și acționarii pot fi atât persoane fizice, cât și juridice;
 • Posibilitatea de a schimba administratorul sau acționarul fără înregistrare;
 • Impozite competitive și scutirea de la multe tipuri de impozit;
 • Activitățile din afara BVI sunt, de asemenea, scutite de impozit;
 • Scutirea de impozit pe venit, pe dividende, pe redevențe și pe dobânzi;
 • Nu se permit controalele pe schimburi valutare;
 • Nu există cerințe de întocmire conturi și declarații anuale;
 • Posibilitatea de a deschide un cont bancar pentru companie fără a fi prezent;
 • Acțiunile pot fi emise în orice monedă, iar tranzacțiile pot fi făcute în orice monedă;
 • Sunt permise acțiunile la purtător.
 

IMPOZITELE ÎN IVB

Fiecare companie înmatriculată în BVI sau care este gestionată în BVI este tratată ca un rezident. Prin urmare, aceste companii sunt impozitate conform Legii Impozitului pe Venit din Insulele Virgine Britanice, dar Legea din 2004 privind Companiile din BVI prevede scutirea de la aceste cerințe pentru: toate companiile din BVI, dividende, dobânzi, redevențe, compensații, câștiguri din capital precum și obligațiuni garantate prin creanțe.

Legea privind Companiile susține că niciun bun imobiliar, moștenire, impozit pe cadouri, impozit, taxă sau alte comisioane nu vor putea fi plătite cu acțiuni, obligațiuni garantate prin creanțe ale unei companii. Aceste companii sunt de asemenea scutite de taxa de timbru, cu excepția cazului în care instrumentul aparține de transferul unui drept asupra unui teren în BVI sau transferul titlurilor de valoare ale unei afaceri care deține un teren.

La 1 ianuarie 2005, BVI a preluat comanda fără impozit pe venit care implică toate entitățile comerciale. Aceste entități comerciale vor trebui să plătească o taxă de înmatriculare și o taxă anuală de licență la Comisia de Servicii Financiare. Taxa de înmatriculare și taxa anuală reprezintă $350 sau $1,100 în cazul în care compania a autorizat emiterea a mai mult de 50.000 de acțiuni.

Companiile cu scop restricționat vor plăti o taxă de înmatriculare de 5.000 $.

Nu există impozit pe profit pentru sucursale, impozite pe câștig de capital sau impozite pe vânzări. Taxa de timbru se aplică ori de câte ori se face un transfer al unei proprietăți precum și un transfer de acțiuni în cadrul unei companii din BVI care deține proprietăți în BVI. Această taxă de timbru reprezintă 4% pentru rezidenți și 12% pentru non-rezidenți. Orice alte taxe de timbru pentru transferuri sunt între 0.2% și 5%.

 

În prezent nu există impozite cu reținere la sursă pe dividende, redevențe sau dobânzi referitoare la companiile din BVI. BVI a ratificat Directiva Europeană privind Economiile din Iulie 2005. Impozitul cu reținere la sursă se aplică plăților de dobânzi către persoanele fizice rezidente în UE. Acest impozit cu reținere la sursă nu este solicitat, deoarece investitorul/deponentul poate evita impozitul prin acordarea de informații referitoare la conturile sale autorităților din țara sa.

Principala ofertă legală în BVI este dolarul american. Nu există restricții de control al schimburilor între tranzacțiile de fonduri USD în sau în afara BVI sau al conversiei acestora într-o altă monedă.

Numai pentru companiile cu acțiuni nominative:

 • Companiile cu acțiuni autorizate nominative de până la 50.000$ trebuie să plătească o taxă anuală de 350$;
 • Companiile cu acțiuni autorizate nominative de peste 51.000$ trebuie să plătească o taxă anuală de 1.100 USD;
 • Pentru companiile cu acțiuni la purtător, sau care au dreptul de a emite acțiuni la purtător;
 • Pentru Companiile cu până la 50.000 de acțiuni, dacă toate acțiunile la purtător sunt ținute de un detentor BVI – 800 USD;
 • Pentru Companiile cu mai mult de 50.000 de acțiuni, dacă toate acțiunile la purtător sunt ținute de un detentor BVI – 1100 USD;
 • Pentru Companiile cu până la 50.000 de acțiuni, dacă o parte din acțiunile la purtător nu sunt ținute de un detentor BVI – 1100 USD;
 • Pentru Companiile cu mai mult de 50.000 de acțiuni, dacă o parte din acțiunile la purtător nu sunt ținute de un detentor BVI – 1350 USD.
 

CARACTERISTICI CORPORATIVE ȘI JURIDICE ALE UNEI COMPANII ÎN IVB

DENUMIRILE COMPANIEI

Denumirile care sunt aceleași sau similare cu cele ale unor companii deja rezidente în BVI nu pot fi înregistrate. De asemenea, nu se permite înregistrarea unei denumiri rezervate în sistemul de rezervare denumiri din BVI. Decât dacă ați obținut permisiunea de a le folosi, anumite cuvinte nu sunt permise. Cuvintele precum: “Bank”, “Building Society”, “Chamber of Commerce”, “Chartered”, “Cooperative”, “Imperial”, “Municipal”, “Royal”, “Trust” și oricare alte cuvinte cu semnificație similară sau care sugerează aceeași semnificație, nu sunt permise. Denumirile ofensatoare și orice alte denumiri pot fi respinse dacă sunt considerate nepotrivite.

ADMINISTRATORI

 • Nu există cerințe pentru mai mulți administratori.
 • Posibilitatea de a avea directori persoane juridice.
 • Nu există cerință pentru un administrator local.
 • Nu există cerințe privind locațiile adunărilor administratorilor.
 • Votanții au posibilitatea să voteze prin substituire.
 • Administratorii au posibilitatea de a participa la ședințe prin intermediul dispozitivelor electronice, nu neapărat personal.

ACȚIONARI

 • Este nevoie doar de un singur acționar;
 • Nu este nevoie ca acționarii să fie rezidenți IVB;
 • Nu există cerințe privind locațiile de adunare a acționarilor;
 • Acționarii au posibilitatea să participe la ședințe fie prin intermediul dispozitivelor electronice, fie prin telefon;
 • Acționarii pot vota prin substituire;
 • Copia Registrului de Membri trebuie să fie ținută la Sediul Social, iar toate schimbările care se aduc Registrului trebuie să fie trimise la sediu cu 15 zile înainte de aceste schimbări;
 • AGA nu este necesară.

PROPRIETARII COMPANIEI

 • Informațiile despre proprietarii beneficiari ai companiei nu sunt făcute publice.
 • Proprietarii beneficiari au opțiunea de a preda acțiuni unui mandatar.

SECRETARUL COMPANIEI

Deși nu este nevoie de un secretar, acesta este de obicei ales pentru a asista la procesul de semnare.
Amprenta Ștampilei Companiei trebuie să existe la Sediul Social, iar dacă această condiție nu este îndeplinită, există posibilitatea unei amenzi de 10.000 $. Dacă Registrul de Procese-Verbale nu este la Sediul Social, se solicită adresa la care aceste registre sunt ținute.

CAPITAL SOCIAL

Capitalul social standard este de 50.000$, cu acțiuni cu valoare nominală; Acesta este capitalul social maxim permis pentru cel puțin taxa pentru înmatriculare și cea anuală. Acest capital social poate fi în orice monedă. Capitalul social minim emis este o singură acțiune fără valoare nominală sau o singură acțiune cu valoare nominală.

CLASE DE ACȚIUNI PERMISE

 • Acțiuni nominative;
 • Acțiuni fără valoare nominală;
 • Acțiuni preferențiale;
 • Acțiuni preferențiale rambursabile;
 • Acțiuni cu sau fără drept de vot.

ACȚIUNI LA PURTĂTOR

Companiile BVI au posibilitatea de a emite acțiuni la purtător. Aceste acțiuni nu pot fi transferate proprietarului real, dar pot fi în posesia unui detentor licențiat în sau în afara BVI. Pentru aceste acțiuni trebuie să se indice în scris identitatea și adresa proprietarilor reali ai acțiunilor. Taxele guvernamentale pentru aceste tipuri de acțiuni vor fi mai mari față de cele tradiționale. Oxford poate furniza servicii de custodie.

DECLARAȚII FINANCIARE

Nu există cerințe cu privire la depunerea de declarații financiare la autoritățile competente, dar este necesar ca titularii să țină contabilitatea în mod corect din care să reiasă informațiile financiare ale companiei.

CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea este un mare avantaj al companiilor BVI și reprezintă un motiv vital pentru înființarea unei companii offshore în Insulele Virgine Britanice. BVI IBCO are multe norme prin care confidențialitatea dvs. este protejată. O parte din principalele caracteristici ale companiilor BVI, în ceea ce privește confidențialitatea:

 • Registrele de Membri, Administratori și Procese-Verbale și Rezoluții ale Companiei sunt ținute de Reprezentantul Autorizat în confidențialitate, cu atenția cuvenită, și nu sunt făcute publice.
 • Informațiile referitoare la acționari trebuie să fie ținute la dosar de către Reprezentantul Autorizat, în mod confidențial, și vor putea fi accesate numai de membrii companiei.
 • Toate informațiile referitoare la proprietarii companiei, acționarii acesteia, precum și administratorii acesteia sunt confidențiale și nu pot fi accesate de public.
 • Contractul de Societate și Actul Constitutiv sunt singurele documente publice; aceste tipuri de documente nu conțin informații detaliate referitoare la proprietari.
 • Proprietarii unei companii BVI au posibilitatea să utilizeze serviciile de Management al Companiei care vor aduce un plus de protecție, astfel încât aceștia să fie ținuți departe de asocierea cu respectiva companie. Aceste servicii pot fi utilizate și pentru a adăuga un plus de confidențialitate, dacă este nevoie.
 

COMPANIILE DIN BVI NU VOR FI SUPUSE

 • Impozitului pe venit;
 • Impozitelor pe Câștiguri de Capital;
 • Impozitului pe Moștenire;
 • Impozitului pe Cadouri;
 • Aranjamentelor de Dublă Impozitare datorită Reducerii Impozitului Străin;
 • Impozitelor pe profit;
 • Determinării Prețurilor de Transfer;
 • Taxei pe Valoare Adăugată sau Impozitelor pe Vânzări;
 • Impozitului pe Profit al Sucursalei;
 • Impozit cu reținere la sursă pe Dobândă, Dividende sau Redevențe plătite de Companiile BVI (supuse celor de mai jos).
 

Pentru mai multe informații despre companiile BVI & și înființarea de companii BVI, vă rugăm să descărcați FIȘA INFORMATIVĂ NR. 23 COMPANII ÎN INSULELE VIRGINE BRITANICE (BVI)