FORMAREA UNEI COMPANII IN HONG KONG

INFIINTAREA UNEI NOI COMPANII IN HONG KONG

 • Inregistrarea unei companii în Hong Kong în aceeasi zi
 • Deschiderea de cont bancar cu e-banking si card de credit
 • Asigura optimizarea fiscală
 • Standard înalt de calitate a serviciilor, fără costuri ascunse
 • Confidentialitate deplină
 • Servicii prompte, profesionale si personale întotdeauna.
Înregistrați-vă compania

 

Hong Kong reprezintă o locatie distinctă pentru înfiintarea companiilor internationale datorită sistemului simplificat de impozitare, a cotei de impozitare reduse, facilitătilor de comunicare si infrastructură avantajoasă si a profesionalismului de înaltă calitate.

Hong Kong oferă oportunităti de afaceri nelimitate și servește drept o rampă în economia globală și comert, avantajele companiilor înregistrate în Hong Kong fiind multiple; prin urmare, mii de de oameni de afaceri profită de avantajele companiilor în Hong Kong, dat fiind că o companie din Hong Kong care nu activează pe teritoriul tării și nu acumulează venituri din surse interne, nu are obligatii fiscale în Hong Kong.

Hong Kong dispune de bănci licentiate, o industrie de servicii juridice calificate și, fiind o jurisdictie bazată pe Common Law, are propria legislatie a companiilor și trusturilor. Aproprierea sa de China, India și de alte organizatii economice asiatice, în curs de dezvoltare, oferă Hong Kong-ului beneficii suplimentare și exclusive de acces la o piată extinsă, care nu sunt garantate altor jurisdictii.

 

AVANTAJE CHEIE

FORMAREA UNEI COMPANII IN HONG KONG SI AVANTAJELE SALE

 • Sistem juridic stabil. Are la bază sistemul juridic britanic care se aplică în Regatul Unit și în alte tări din Commonwealth. Sistemul juridic din Hong Kong este distinct de cel din China.
 • Sistemul economic în Hong Kong este liber și nu există restrictii privind investitiile interne si externe. Toate mijloacele de plată sunt stabilite în mod liber între Hong Kong si alte tări.
 • Hong Kong este unul dintre centrele financiare principale ale lumii cu un sistem bancar de talie mondială.
 • Companiile din Hong Kong plătesc impozit pe baze teritoriale, veniturile încasate din afara Hong Kong-ului nu se supun impozitului local;
 • Cota de impozitare scăzută. Doar 16,5 % din profitul net. Nu există alte sisteme de impozitare, cum ar fi TVA, impozit pe activităti comerciale, impozitul pe câștigurile de capital, etc.
 • Costul de înregistrare si administrare a companiilor este competitiv, comparativ cu cel al structurilor similare situate în alte jurisdictii.
 • Hong Kong are incheiate conventii cu China, care transformă această jurisdictie intr-una eficientă fiscal, pentru structurarea investitiilor în China si în comertul cu China.
 • Hong Kong dispune de un număr semnificativ de conventii de evitare a dublei impuneri.
 • Nu este nevoie de investitii de capital. Actionarul este obligat doar să semneze Actul Constitutiv, capitalul fiind subscris, nevărsat.
 • Nu exista restrictii privind actionarii străini.
 

FISCALITATEA IN HONG KONG

Sistemul de impozitare teritorial

Hong Kong este una dintre putinele tări din lume în care impozitarea se face pe baza unui sistem teritorial. Multe tări impozitează pe baza unor sisteme diferite, aplicand impozitul pe profitul global al unei companii, inclusiv profiturile obtinute din surse offshore. Impozitul pe profit în Hong Kong este aplicat EXCLUSIV pe profiturile obtinute din comert, activitatea profesională sau comercială desfășurată pe teritoriul Hong Kong-ului. Prin urmare, o companie care desfășoară activitate comerciala în Hong Kong, dar realizează profituri din surse externe, nu este obligată să plătească impozit în Hong Kong, pentru veniturile respective. Veniturile obtinute din interiorul Hong Kong-ului, în prezent, se supun unei rate de impozitare de 16,5%. Nu există niciun impozit în Hong Kong pe câștigurile de capital, dividende și dobânzi încasate.

O serie de impozite care există în cele mai multe jurisdictii onshore, nu există în Hong Kong, și anume:

 • Impozite pe castigurile de capital
 • Impozit retinute la sursă
 • Impozite pe vânzări sau TVA
 • Taxele anuale de avere
 • Impozite pe profitul reinvestit.
 • Impozitul de capital pe actiuni autorizate.

*Redeventele și taxe plătite animatorilor sau sportivilor nerezidenti, pentru performantele lor în Hong Kong, sunt supuse impozitului retinut la sursă, prin reevaluare.

Cote de Impozitare pentru Companii

 

Venit

Cote de impozitare

Cota de impozitare pentru companii

16.5%

Cota de impozitare pentru câstiguri de capital

0%

Cota de impozitare a dividendelor

0%

Cota de impozitare pe venitul din surse străine

0%

Cote de impozitare pentru persoane fizice

Venit in HKD

Cota de impozitare

1 – 40,000 HKD

2%

40,001 – 80,000 HKD

7%

80,001 – 120,000 HKD

12%

Peste 120,000 HKD

17%

Cota de impozitare pe câstiguri de capital

0%

Cota de impozitare pe venitul obtinut in tari straine

0%

Cota de impozitare pe devidendele unei companii

0%

 

Principiul de stabilire a obligatiei fiscale în Hong Kong este bazat pe provenienta sa de pe teritoriul Hong Kong-ului, nu se aplică principiul rezidentei fiscale. Veniturile obtinute din alte surse, chiar si cele remise catre Hong Kong, nu se vor supune impozitului pe profit. Prin urmare, în cazul în care activitătile comerciale ale unei companii din Hong Kong se desfăsoară în afara Hong Kong, aceasta nu va avea nicio obligatie fiscală.

Un factor care determină localizarea profiturilor obtinute din comertul de bunuri și mărfuri este în general locul în care contractele de cumpărare și vânzare au avut efect. “Efect” nu se referă doar la executarea în mod legal a contractelor, ci si negocierea, încheierea și indeplinirea termenilor contractuali.

Anumite venituri, cum ar fi redeventele, plătite persoanelor nerezidente pentru utilizarea sau dreptul de a utiliza o anumită proprietate intelectuală, sunt impozitate prin retinere la sursă. Plătitorul, care pretinde deducere pentru utilizarea proprietătii intelectuale, este obligat să retină un procent prescris din plată, în timp ce beneficiarului nu i se va aplica impozitul pe profit in Hong Kong. Procentul prescris este de 4,95 % pentru sume brute, dacă plătitorul și beneficiarul nu sunt asociati si 16,5 %, în cazul în care plătitorul și beneficiarul sunt asociati. Beneficiarii de redevente se pot bucura de diferite intelegeri privind dubla impunere.

 

Hong Kong urmează un sistem de impozitare cu un singur nivel (uneori numit “STS”), deoarece profiturile obtinute de companii sunt impozitate o singură dată, și anume compania care castigă acele profituri. În momentul în care compania declară dividente, profiturile astfel distribuite nu mai sunt impozabile pentru actionarii societătii.

TVA: Cunoscută sub numele de Taxa pentru Bunuri și Servicii (taxa GST), în unele tări, nu există nicio taxă TVA sau pe vanzări impuse în Hong Kong.

Standarde financiare: De la 1 ianuarie 2005, Hong Kong s-a conformat Standardelor de Raportare Financiară (FRS) cadru, care a fost modelate dupa Standardele Internationale de Raportare Financiară (IFRS), emise de Birou de Standarde Internationale de Contabilitate (IASB).

Anul fiscal: Anul fiscal în Hong Kong este 1 aprile – 31 martie. Profiturile obtinute pe parcursul unui an contabil încheiat în anul fiscal vor fi considerate profituri pentru acel an fiscal.
Impozitul pe proprietate: Impozitul pe proprietate se plătește de către proprietarii de terenuri și / sau clădiri în Hong Kong și este calculat la cota standard de 15 % din valoarea net impozabilă a proprietătii (de exemplu, venitul obtinut din inchirierea proprietătii).

Impozit pe imobile: Cunoscut sub numele de taxă de mostenire sau taxă pe succesiune, în unele tări, taxa pe imobile a fost anulată din 10 februarie 2006.

Taxa de timbru: Taxa de timbru este percepută pentru anumite documente (referitoare la stocuri, actiuni și bunuri pasive), specificate în prima anexa la Ordonanta Taxei de Timbru, care impune taxă fixă pe unele documente și una de valoare adaugată pe altele. Taxele fixe variază intre 3,00 HKD si 100, în timp ce taxele de valoare adaugată variază între 0,1 % si 4,25 %.

Taxe vamale și accize: Hong Kong este un port liber. Nu există niciun fel de tarif pe importurile generale. Cu toate acestea, există taxă pe alcool, tutun, ulei de hidrocarbură și alcool metilic. Pentru tutun, ulei de hidrocarburi și alcool metilic, taxele se plătesc în rate specifice pe unitatea de masură. Pentru alcool, taxa este evaluată la un procent fată de valorile lor, pe baza a trei categorii diferite, definite în linii mari, în functie de tăria alcoolică. Nu există niciun impozit sau acciză pe exporturile din Hong Kong.

 

Hong Kong a încheiat un acord cu un număr de jurisdictii, pentru evitarea dublei impozitări pe venitul rezultat din shipping sau transportul aerian. De asemenea, are acorduri cu referire la dubla impunere cu un număr de jurisdictii pentru a scapă de impozitarea veniturilor, de exemplu, dividende, dobânzi și redevente. Departamentul Inland Revenue din Hong Kong permite o deducere pentru impozitul retinut în străinătate. Prin urmare, companiile care activează în Hong Kong, în general, nu au probleme cu dubla impozitare a veniturilor.

Departamentul (IRD) Inland Revenue din Hong Kong emite, în general, declaratii privind impozitul pe profit al companiilor, pe data de 1 aprilie a fiecărui an. În mod normal, companiile ar trebui să depună declaratii cu impozitul pe profit în termen de 1 lună de la data emiterii. În cazul companiilor nou infiintate, Departamentul Inland Revenue va emite declaratia impozitului pe profit cu 18 luni de la data de începere a activitătii sau de la data înfiintării.

Compania trebuie să depună un set complet de declaratii, care include următoarele:

 • Formular specific de declaratie impozit pe profit emis de Departamentul Revenue Inland.
 • Formular suplimentar emis de DRI pentru date de impozitare si financiare etc.
 • O copie certificată a bilantului, a raportului de audit si a contului de profit si pierderi pentru perioada respectivă.
 • O fisă din care să rezulte modul de calcul al profitului estimat (sau al pierderii estimate).

Companiile mici (denumite drept acele societăti al căror venit brut total nu depășeste 500.000 HKD pentru perioada de bază), trebuie doar să depună formularul cu declaratiile de impozit pe profiturile respective si formularul suplimentar. Nu este obligatoriu să prezinte alte documente justificative mentionate mai sus.

Impozit pe profitul estimativ: Impozitul pe profit este plătibil pe profitul estimat pentru anul în curs. In cazul în care nu este depusă declaratia privind profitul estimat, se va calcula impozitul estimat pe baza cifrelor din anul precedent. Această cifră estimativă este impozitul provizoriu pe profit, care urmează să fie plătit în două tranșe – prima tranșă este de 75 % din obligatie, iar restul de 25% se plătește după trei luni.

Odată ce s-a facut evaluarea finală, pe baza profiturilor reale calculate, se acordă credit pentru impozitul pe profitul estimat plătit. În cazul în care se înregistrează sume de plată sau restituit, acestea vor fi scăzute sau adăugate din prima tranșă a impozitului pe profitul estimat aferent anului următor.
Întârzierile sau nedepunerea unei declaratii de impozit reprezintă o infractiune gravă care duce la sanctiuni și chiar la urmarire penală.

Perioada de bază pentru calculul impozitului pe venit: Impozitul pe venit al unei companii în Hong Kong este estimat în raport cu un An de Evaluare (YA). Anul de evaluare este anul incheiat la 31 martie (adica 1 aprilie – 31 martie). Prin urmare, anul încheiat la 31 martie 2009 este cunoscut sub numele de An de Evaluare 2008-09. În general, profiturile evaluabile pentru un An de Evaluare se bazează pe perioada contabilă care se termină în cursul acelui an de evaluare.

Scutirea de audit a impozitului pe profit: Următoarele companii sunt scutite de la efectuarea auditului pentru situatii financiare, împreună cu declaratiile impozitului pe profit:

 • Companiile mici (cifra de afaceri mai mica de 500.000 HKD pentru perioada de bază)
 • Companii latente care conform definitiei din Ordonanta Companiilor (definite ca fiind companii care “nu au efectuat tranzactii contabile relevante” în cursul unui an financiar)
 • Companii incluse într-o jurisdictie a căror legi nu solicită audit pentru situatii contabile.
 • Sucursala din Hong Kong a unei companii străine, cu conditia ca următoarele informatii să fie furnizate împreună cu declaratia:

– locul de înfiintare a societătii străine;

– dacă legislatia tării necesită situatii financiare consolidate la nivel de grup ale companiei;

– daca auditul a fost efectuat;

– un scurt rezumat al declaratiilor financiare și contabile întocmite de către sucursala din Hong Kong.

Tratamentul fiscal al pierderilor: Pierderile suferite într-un an contabil pot fi reportate si stinse pe o perioadă nedeterminată din profiturilor viitoare. Hong Kong nu permite transferul de pierderi între societăti din același grup. Cheltuielile legate de pierderile de capital nu pot fi deduse.

Venitul net Vs Venitul impozabil: O companie din Hong Kong este impozitată pe profiturile sale. Venitul impozabil al unei companii se stabileste după ce se fac anumite ajustări ale profitului net al companiei cum ar fi deducerea cheltuielilor comerciale, efectuate în generarea de profit, deducerea castigurilor de capital, deducerea pierderilor, etc.

 

COMPANIA DIN HONG KONG, CARACTERISTICI LEGALE

NUMELE COMPANIEI

Nume Companiei poate fi în limba engleză, în limba chineză sau atat în engleză cat și în chineză. Numele companiei trebuie să se termine cu cuvântul ” Limited ” sau echivalentul său cu caractere chinezești. Numele companiei trebuie să fie specificat în Actul Constitutiv. Numele companiei nu poate fi identic sau similar cu cel al unei companii existente.

Denumirea propusă va fi probabil respinsă în cazul în care numele companiei:

 • Este identic sau similar cu un nume care figurează în Indexul cu nume de companii din Registrul Companiilor.
 • Încalcă mărci comerciale.
 • Este ofensiv sau contravine interesului public.

Denumirea companiei cu nume care contin cuvinte sau expresii cum ar fi ” Trust ” , ” Chamber of Commerce “, ” Bureau ” , “Cooperative” , “Government” etc. va necesita în prealabil aprobarea din partea directorului executiv. În unele cazuri, utilizarea unor cuvinte și expresii în numele companiei este reglementată printr-o altă legislatie. De exemplu, folosirea de expresii cum ar fi “Banca” , ” Bursa ” , etc, ar trebui să nu contravină legislatiei în domeniu si înainte de utilizare să se ceară aprobare din partea organizatiei sau autoritătii relevante.

MEMORANDUMUL DE ASOCIERE

Fiecare companie trebuie să aibă o constitutie constând dintr-un ” Memorandum de Asociere ” și un “Act Constitutiv”. Memorandumul prevede numele companiei a cărui sediul social va fi în Hong Kong. Acesta prevede, de asemenea, capitalul social autorizat initial și că răspunderea actionarilor companiei este limitată. Articolele stabilesc principiile referitoare la administrarea societătii, inclusiv procedurile de intalnire a actionarilor și directorilor și orice restrictii privind emiterea și transferul de actiuni.

CAPITALUL SOCIAL

Nu există nicio limitare de sumă a capitalului social autorizat sau emis. Taxa pe capital la o rată de 0,1 % din capitalul autorizat este plătit Guvernului la inregistrarea și creșterea succesivă a oricarei suma din capitalul autorizat. Actiunile trebuie să fie specificate în sumă fixă. Actiunile cu valoare nominală nu sunt permise. Deși se obisnuieste ca în Hong Kong capitalul social să fie exprimat în dolari, actiunile pot fi exprimate si în alte valute.

DIRECTOR

Este nevoie de cel putin un director care să aibă varsta peste 18 ani. Singurul director al companiei nu poate fi si secretar al acestei companii. O companie nu poate fi numită ca secretar în cazul în care unicul director al acesteia este unic director al acestei companii. Informatiile despre directorii companiilor din Hong Kong sunt disponibile publicului.

Străinii pot fi directorii unici ai unei societăti din Hong Kong. Nu există cerinte cu privire la rezidentă.
În cazul în care o companie privată are un singur membru, care este si director unic al companiei, compania poate numi o persoană ca si director de rezervă al societătii, în caz de deces sau de incapacitate a unicului director.
Persoane din staful de conducere al Oxford sunt adesea pregătiti să detină pozitia de directori, fie atunci când Oxford oferă alte servicii companiei sau cand oferă cunoștintele și experienta sa în calitate de directori non – executivi independenti ai altor companii, cu conditia îndeplinirii tuturor cerintelor de due dilligence înaintea oricărei numiri.

SECRETAR

Trebuie să existe cel putin o companie autorizată Hong Kong sau cu rezidentă permanentă în Hong Kong care să ocupe pozitia de secretar legal al companiei.

ACTIONAR

E nevoie de cel putin un actionar înregistrat. Nu există restrictii cu privire la nationalitatea sau reședinta actionarilor și întalnirile actionarilor care se pot tine în sau în afara Hong Kong-ului. Nu sunt permise actiuni la purtator. Trebuie emisă cel putin o actiune. Actiunile pot fi emise pentru sume de bani sau pentru orice altă consideratie. Actiunile sunt liber transferabile, dar orice transfer va fi supus taxei de timbru, la rata de 0,2 % din contravaloare.

SEDIU SOCIAL

Se va înregistra o singură adresă în Hong Kong. Casuta postală nu este permisă.

INREGISTRAREA COMPANIEI

Toate companiile sunt obligate să obtină un certificat de înregistrare, printr-o cerere catre Comisarul de la INLAND REVENUE. Certificatul este valabil pentru o perioadă de douăsprezece luni și trebuie reînnoit anual.

REUNIUNI ANUALE

Adunarea generală a actionarilor trebuie să aibă loc cel putin o dată pe an. La această adunare, actionarii împreună cu directorii prezintă rapoartele privind profitul si pierderile, fisa de balantă contabilă a companiei, precum si rapoartele auditorilor.

RAPOARTELE PUBLICE

La înfiintare, numele și datele personale ale directorului și secretarului trebuie să fie înscrise în Registrul Companiilor. Dacă se emit alte actiuni decat cele ale semnatarului atunci se va depune o solicitare la Registru, prin care se dezvalui identitatea membrilor și actiunile lor. Cu toate acestea, în cazul în care sunt folositi actionari nominali si directori, informatiile despre proprietarii beneficiari nu vor fi dezvăluite. Registrele cu membri, directori, secretari, ipoteci și taxe (dacă este cazul), împreună cu procesele verbale si declaratiile financiare trebuie să fie de asemenea păstrate de către companie, dar pot fi doar consultate de către actionari.

O companie este obligată să depună o declaratie anuală în termen de 42 zile de la data înfiintării companiei.

RAPOARTE FINANCIARE SI AUDIT

Fiecare companie este obligată prin lege să numească un auditor sau o firmă de audit. Auditorul trebuie să fie calificat, în conformitate cu Ordonanta de Contabilitate din Hong Kong si trebuie să fie total independent de companie.
Oxford poate să pregătească rapoartele financiare ale societătii asigurand conformitatea acestora cu cerintele locale și de asemenea, poate aranja numirea auditurilor locali.

Redomicilierea: Hong Kong nu permite redomicilierea entitătilor juridice către sau dintr-o jurisdictie straină.

Înregistrarea companiei: Indiferent dacă desfasoară afaceri în Hong Kong sau nu, în termen de o lună de la constituirea companiei, aceasta trebuie să depună o cerere pentru înregistrarea certificatului de încorporare și să plătească taxa prevăzută.

Administrare: Cerintele de administrare și obligatiile companiei sunt detaliate mai jos:

ANUAL

 • Completarea și depunerea Formularului Anual de declaratie AR1
 • Declaratiile de impozit pe profit
 • Declaratiile de impozit ale angajatorului
 • Adunarea generală anuală
 • Situatiile financiare și de audit
 • Plata taxei de înregistrare a companiei
 • ALTE DECLARATII, DACA ESTE CAZUL:
 • Depunerea oricăror schimbări de actionari, actiuni emise și retrase, precum și modificările referitoare la directori sau particularitătile acestora, secretarul companiei și sediul social;
 • Depunerea de notificări cu privire la ocuparea fortei de muncă;
 • Depunerea sponsorizării angajatilor străini;
 • Încetarea dreptului de muncă;
 • Creare de fonduri pentru angajati, plăti si raportare.

CONFIDENTIALITATE

Informatiile despre companie. Directorii, actionarii și secretarul companiei sunt informatii publice în conformitate cu Legile companiei din Hong Kong. Este obligatoriu ca detaliile despre directorii companiilor să fie trecute în registrul companiilor din Hong Kong. Dacă doriti să păstrati confidentialitatea, puteti numi un actionar nominal si un director nominal, folosind serviciile unei firme specializate.

Anonimatul si confidentialitatea sunt de înalt nivel. Nu se va face nicio dezvăluire către autorităti a beneficiarului.