COMPANIA DIN UK

FORMAREA UNEI COMPANII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ ÎN UK (MAREA BRITANIE)

PROMISIUNEA NOASTRĂ

 • Predarea companiei dumneavoastră din UK în aceeași zi
 • Deschiderea unui cont bancar cu e-banking și card de credit
 • Asigurarea optimizării fiscale
 • Raport bun calitate-preț, fără costuri ascunse
 • Confidențialitate deplină
 • Servicii prompte, profesionale și personale în orice moment
Înregistrați-vă compania
 

Oxford vă poate asista în formarea și administrarea unei societăți cu răspundere limitată, în Marea Britanie și vă oferă toate serviciile necesare pentru mentinerea și administrarea unei companii. In plus, vă oferim servicii de mandatariat.
Pentru înmatriculări în aceeași zi, sunt oferite servicii imediate, condiția fiind ca numele solicitat să fi fost aprobat de către Registrul Comertului.

 

AVANTAJE

Principalele Avantaje Referitoare la Compania cu Răspundere Limitată din Marea Britanie

 • Limitarea răspunderii: Compania are o firmă de organizare juridică, care diferentiază acționarii de răspunderea pentru plata oricărei datorii.
 • Profiturile: profiturile realizate de companie pot fi distribuite acționarilor sub formă de dividende.
 • Proprietate și control: Societățile Private cu Răspundere Limitată din Marea Britanie sunt flexibile în ceea ce priveste controlul si dreptul de proprietate, iar deciziile pot fi luate rapid și cu usurintă.
 • Entitate juridică separată: Fiind o entitate juridică separată, o Companie cu Răspundere Limitată din Marea Britanie poate beneficia de existența continuă, iar dreptul de proprietate poate fi transferat cu ușurință unei alte persoane.
 • Activitatea companiei: Companiile cu Răspundere Limitată din Marea Britanie nu trebuie să stipuleze obiectele de activitate în Memorandumul de Asociere.
 

FISCALITATEA IN MAREA BRITANIE

Companiile rezidente fiscal în Marea Britanie sunt supuse impozitului pe profit pentru profiturile lor obtinute, indiferent de sursă. Impozitul se aplică la suma totală a veniturilor obținute din toate sursele, într-un an fiscal.

Companiile nerezidente fiscal în Marea Britanie sunt supuse impozitului pe profit, numai în cazul în care desfasoară activitate în Marea Britanie, prin intermediul unui sediu permanent. Un sediu permanent al companiei poate fi locul unde aceasta își desfășoară activitatea sau un agent, care derulează activităti în Marea Britanie, în numele societății nerezidente.

O companie este rezidentă în Marea Britanie, în cazul în care aceasta este înmatriculată în Marea Britanie, sau este controlată si organizată din Marea Britanie. Cu toate acestea, companiile considerate rezidente, în conformitate cu legea internă, dar si ca nerezidente, conform clauzei de departajare stipulată în conventia privind evitarea dublei impuneri, sunt considerate ca nerezidente, în scopul impozitului pe profit.

Impozitul pe profit (care include impozitul pe câstiguri de capital), va fi plătit de societățile cu răspundere limitată pe baza declaratiilor, care sunt depuse la autoritățile fiscale și la Registrul Comertului la sfârșitul anului financiar. In cazul companiilor, având profitul impozabil sub 300.000 GBP, cota de impozitare este de 20%; pentru companiile cu un profit impozabil peste 1,5 milioane GBP, cota aplicabilă este de 26%.

Câstigurile de capital antrenate de înstrăinarea activelor sunt impozitate la cota normală de impozitare.

Sub rezerva anumitor condiții, câstigurile de capital încasate de companiile, care detin mai mult de 10 % participatie, în subsidiară, în cadrul grupului, vor fi scutite de impozit în Marea Britanie.

Dividendele plătite de societățile rezidente în Marea Britanie nu sunt supuse impozitului reținut la sursă. Dividendele încasate pe 1 iulie sau după 1 iulie 2009, în general, sunt scutite de la impozitul pe profit în Marea Britanie, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • Dacă distribuirea se încadrează într-o clasă de scutire sau dacă beneficiarul este o companie “mică”, iar plătitorul este rezident într-un teritoriu calificat;
 • Daca distribuirea nu îmbracă o formă specială;
 • Nu sunt permise deduceri pentru rezidenti apartinand unei jurisdicții din afara Marii Britanii, în conformitate cu legislația locală respectivă.

Plătile, sub forma dobânzilor, efectuate de societățile rezidente în Marea Britanie sunt scutite de impozite retinute la sursă, cu conditia achitării unui nivel rezonabil al impozitului de către beneficiar.

Cota standard de TVA este 20 %. TVA-ul pentru orice tranzactii de bunuri sau servicii, altele decât cele scutite, aplicat în Marea Britanie, de către o persoană impozabilă, în cadrul activității este impozabil în cazul în care, livrările anuale depășesc 70.000 GBP. În cazul în care, compania solicită înregistrarea în scopuri TVA, aceasta este obligată să deschidă un cont bancar în Marea Britanie. Solicitarea obtinerii codului TVA este conditionată de existenta contului bancar.

Vă putem ajuta cu servicii de înregistrare în scopuri TVA, precum și la întocmirea declaratiilor trimestriale, în vederea raportării lor către autoritățile competente.

 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI CORPORATE SI JURIDICE ALE UNEI SOCIETATI DIN REGATUL UNIT

Principalele caracteristici ale unei Companiei cu Răspundere Limitată pe actiuni din Regatul Unit:

 • Numele companiei nu poate fi rezervat, dar se poate verifica dacă este disponibil;
 • Numele societătii trebuie să se încheie cu cuvintele “Limited, “Ltd” sau “Public Limited Company, PLC ” ;
 • Numele similar cu cel propus vor fi respinse de către Registrul Companiilor pe motiv de similitudine;
 • Este nevoie de o aprobare prealabilă, din partea secretarului de stat, în cazul în care numele include unul dintre cuvintele: “Britanic”, “Național”, “International” și “European”.
 • Nu există o sumă minimă pentru capitalul social autorizat pentru societățile cu răspundere limitată;
 • Nu este necesară emiterea concomitentă a întregului capital social. Capitalul social minim emis este de o (1) actiune;
 • Acțiunile neemise initial pot fi emise în orice moment de către director, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al companiei;
 • Sunt acceptate acțiuni ordinare, acțiuni preferențiale cumulate, acțiuni răscumpărabile și cele fară drept de vot;
 • Nu există obligativitatea ca acțiunile să fie plătite integral la data emiterii. Este permisă subscrierea în natură;
 • Acțiunile dintr-o Companie Privată cu Răspundere Limitată pot fi transferate pe baza unui instrument de transfer încheiat între vânzător (cedent) și cumpărător (cesionar).
 • Capitalul social poate fi emis în orice valută sau pot exista mai multe clase în valute diferite.
 • Trebuie numit cel putin un (1) director;
 • Cel puțin un director trebuie să fie persoană fizică;
 • Directorii pot fi de orice naționalitate (nu trebuie să fie rezident în Marea Britanie);
 • Intâlnirile Consiliului de Administratie pot avea loc oriunde în lume;
 • Nu există obligativitatea organizării de întruniri anuale ale Consiliului de Administrație.

Numirea unui secretar este opțională, însă este recomandat numirea unuia.

Toate companiile înregistrate în Marea Britanie trebuie să aibă un sediu social situat fie în Anglia sau Scoția.

 • Informatiile referitoare la identitatea acționarilor companiei, directorilor si a secretarului sunt informatii cu caracter public.
 • Orice modificări cu privire la structura companiei trebuie să fie depuse la Registrul Companiilor.
 • Declarațiile anuale, împreună cu situațiile financiare anuale trebuie întocmite și depuse la Registrul Comertului.
 

COMPANII DE TIP READY-MADE DIPONIBILE LA CERERE PENTRU LIVRARE IMEDIATA

Companiile înmatriculate în Marea Britanie pot fi cu răspundere limitată sau nelimitată.

Compania cel mai frecvent utilizată este cea cu răspundere limitată pe acțiuni. Companiile cu răspundere limitată din Marea Britanie au o personalitate juridică distinctă fată de cea a actionarilor săi. Ca atare, activele personale ale actionarilor rămân separate si singura responsabilitate este în limita capitalului social subscris.

Actuala lege a companiilor este concepută în jurul nevoii, atât a societătilor publice mari cat și a celor mici, de a descoperi avantajele companiei cu răspundere limitată. In plus, avantajele fiscale corelate cu flexibilitatea si usurinta în functionare, transformă companiile cu răspundere limitată în cea mai comună formă de entitate juridică din Marea Britanie.

Structura internă a unei Companii cu Răspundere Limitată din Marea Britanie si cerințele statutare constituie soluția juridică adecvată în conditii fiscale optime pentru companii.